Truhlářské řezivo

Řezivo je dodáváno v různých tloušťkách a s vlhkostí v rozmezí 9 – 11 %. Na rozdíl od stavebního řeziva je truhlářské řezivo vyráběno z nejlepších výřezů dřevní hmoty, kácené v období vegetačního klidu.

Následnému sušení je věnována maximální pozornost, aby se správným technologickým postupem dosáhlo co nejlepšího výsledku.