26. 10. 20225

CÍLEM BYLO AUTOMATIZOVAT I POSLEDNÍ ÚSEK VÝROBNÍ LINKY KVH

V dnešním posledním díle se opět vrátíme do výrobní haly na výrobu lepených hranolů KVH, protože tento konstrukční hranol není jediným výrobkem, který se zde vyrábí. 

S technologií umístěnou v provozu lze totiž mimo již zmíněných konstrukčních hranolů vyrábět i pohledové BSH a lepené DUO/TRIO.

Hlavní rozdíly mezi těmito produkty jsou v tom, že hranol BSH (Brettschichtholz) je lepené lamelové dřevo. Mimo spojení zubovitým spojem na délku se lepí i jednotlivé lamely k sobě navzájem a vzniká tak vrstvený hranol. Lepit se mohou lamely od tloušťky 8 milimetrů do 45 milimetrů. Při výrobě rozlišujeme tři třídy provozu. Třída provozu 1 je charakterizována vlhkostí materiálů odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 65 procent pouze po několik týdnů v roce. V první třídě provozu nepřesahuje průměrná vlhkost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 12 procent. U třídy provozu 2 je vlhkost materiálů odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 procent pouze po několik týdnů v roce. V této třídě nepřesahuje průměrná vlhkost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 20 procent. A konečně třída provozu 3 je určena klimatickými podmínkami vedoucími k vyšší vlhkosti než ve třídě provozu 2.

Podle toho, do které třídy provozu chceme použít hranol BSH, je třeba provést i odpovídající zkoušky lepeného spoje. Tou základní shodnou u všech tříd provozu je zkouška pevnosti v ohybu zubovitého spoje na ležato. Na vrstvy je kladen vyšší požadavek na pevnost a kritériem je splnění pevnostní třídy. U třídy GL 24h je požadovaná pevnost v ohybu 30 N/mm2 a pro pevnostní třídu GL 28h je to 36 N/mm2. Provedena musí být také zkouška smyková, kterou se testuje pevnost lepení mezi jednotlivými lamelami. Pokud je hranol určen do třídy provozu 3, smyková zkouška je již nedostačující a musí být provedena zkouška pevnosti lepení – delaminace. Zároveň u této třídy provozu je výrazně doporučeno, aby tloušťka použitých lamel byla do 35 milimetrů. Nároky na lepení hranolu DUO/TRIO (lepené rostlé dřevo) jsou podobné jako při výrobě KVH. Stejná pevnost v ohybu i tolerance vlhkosti dřeva. Po slepení je provedena smyková zkouška. Vrstvy lepené k sobě mohou být v tloušťce od 45 do 85 milimetrů s tím, že se v rámci hranolu lepí shodné tloušťky. Na lepené rostlé dřevo může být použito maximálně pět vrstev a celkový rozměr hranolu nesmí překročit dimenzi 280 × 280 milimetrů.

 

Balička jako součást výrobní linky

KVH Říká se, že i obal prodává. Nejen kvůli tomu se naše společnost rozhodla pro další investici. Cílem bylo automatizovat i poslední úsek výrobní linky KVH, kterým je balení hotových paketů. Rozhodli jsme se pro ovinovací stroj od společnosti FEIFER − kovovýroba, spol. s r. o., která nám plně vyhověla v našich požadavcích a vyrobila stroj de facto na míru. Průřez balíku a jeho délka se liší podle přání zákazníka. Proto i naše balicí linka má jistá specifika, se kterými si dodavatel musel poradit. Úkolu se zhostil zodpovědně a požadované dílo zdárně dokončil. V této souvislosti jsme oslovili hlavního operátora Milana Jedličku a požádali ho s odstupem času o hodnocení.

Jak hodnotíte práci na lince KVH?

Nějaké zkušenosti jsem měl již z předchozího zaměstnání a tady jsem byl překvapen zařízením, které je zde nainstalováno. Výrobce dřevoobráběcích strojů Wenig znám a je považován za špičku ve svém oboru. A jak hodnotím práci na strojích? Stále je něco, co mě překvapí, a je stále se co učit.

Co byste považoval doposud za největší výzvu při výrobě KVH/BSH?

V rámci jednoho výzkumného projektu jsme měli za úkol slepit BSH hranoly z různých dřevin. Tam nám to moc nešlo. Museli jsme experimentovat, používat primer a řekl bych, že se tyto hranoly lepily ve velkých bolestech. Nakonec se to podařilo vylepit v požadovaném rozsahu a doufám, že to splnilo i očekávané cíle.

Co říkáte na pořízenou baličku?

Jsem z ní rozhodně nadšen. Ušetří spoustu času a balení bude pěkně odsýpat. Mám rád, když výroba pěkně frčí a nic se nepokazí. Jsou to ale jen stroje, takže se přece jenom tu a tam něco vyskytne. Chtěl bych touto cestou poděkovat klukům z údržby, kteří nás ještě nikdy nenechali ve štychu.

Autor: MATRIX | sekce: Aktuality