14. 07. 20225

MINISERIÁL MATRIX WOOD - Nákup a manipulace

V dnešním díle se již dostaneme do našeho dřevozpracujícího závodu MATRIX v Třebešově. Osvětlíme si, jak probíhá nákup kulatiny a její následné třídění pro další zpracování.

Pilařský závod v Třebešově ročně zpracuje asi 60 tis. m3 kulatiny, které je k nám dopraveno na 1750 klanicovými vozy. Pila v Třebešově si zakládá na univerzálnosti pořezu, tak se v našem výrobním programu naleznete výrobky ze smrku, modřínu i dubu. Čepy, které v našem závodě zpracováváme jsou od 20 cm do 47 cm. Díky univerzálnosti naší technologie jsme schopni pořezat i větší kulatinu, o tom se však dočtete v některém z dalších navazujících článků. Toto množství dřeva musí zajistit náš nákupčí kulatiny Martin Hájek a tak jsme se ho zeptali, jak v dnešní složité době nákup kulatiny probíhá.

 „Naše firma působí již 30 let na českém trhu máme již vybudovanou síť stálých dodavatelů. Dřevní hmotu nakupujeme především od regionálních dodavatelů. S každým z dodavatelů se dohodnu na rámcové smlouvě dodávek během roku. Vyjednám s nimi, v jakém poměru by nám vyhovovali dodávky smrku a modřínu. Cena kulatiny se vždy odráží od aktuálních cen na trhu, který je v poslední době hodně volatilní. U nákupu dubu je situace o něco složitější, protože jeho zpracování není v pravidelném programu pilnice. Tam reaguji vždy na jasné požadavky týkající se průměrů, kvality a délek.“

Ještě doplním, že poměr dřevin za uplynulý rok, které nám pan Hájek zajistil, byl 68% smrku, 30% modřínu a 2% dubu. Do našeho závodu jezdí z 90% již vykrácená kulatina v délkách 4 m a 5 m. Z 10% přivezou kmeny ještě nevykrácené a to mohou být délky až do 12 m, které ještě na naši manipulačně třídící lince jsme schopni převzít.

A jak to probíhá u nás přímo na „place“? Po příjezdu nákladního vozidla přepravující kulatinu, operátor naší manipulační třídící linky určí místo složení nákladu. Většinou je to na skládku před linkou, ale když jsou prázdné řetězy na dopravníku před linkou, může řidič náklad složit rovnou na zásobník linky. Náš operátor si převezme dokumenty k dodávce, ve kterých je uvedený dodavatel, přepravce, dřevina a množství kulatiny. Poprosili jsme naše operátory Zbyňka Kubovéhoa Svatopluka Hebra na manipulačně třídící lince, aby nám popsali, v čem spočívá jejich práce a jaký je tok materiálu.

„Tady před linkou vidíte složené jednotlivé fůry (množství kulatiny, které přivezlo jedno vozidlo), které jsou označeny názvem dodavatele a přepravce, datem příjezdu a číslem dodacího listu. Já pak řeknu Lubomírovi (řidič čelního nakladače), jakou fůru má dát na zásobník linky. Do počítače zadám údaje, které jsou uvedeny na dodacím listu a začnu s tříděním. Z řetězového dopravníku, kde je složena fůra, jdou přes rozebírací dopravník do reduktoru kořenových náběhů. Už tato skutečnost nás informuje, že všechny kmenové výřezy musí být orientovány svou spodní, zpravidla rozšířenou částí, právě k tomuto reduktoru. Jeho funkcí je odfrézovat nadbytečné kořenové náběhy, aby nám v dalších procesech nečinila potíže. Kmen pak pokračuje do měřicího rámu, ten nám přesně zaznamená délku výřezu a jeho průměr. Tady se již výřez zařadí do tzv. čepové skupiny. Zde jsou skupiny nastaveny po dvou centimetrech a to znamená, že například výřez s čepem 21 cm spadne do stejného boxu jako je výřez o čepu 20 cm. Když se výřez posune až před velín, prohlídnu si kmen a zatřídím do kvalitativní třídy. Další operací může být vykrácení kmene, když přijede v celé délce. Vykrácený výřez ještě projde detektorem kovu a pokud v něm nebyl kov nalezen, míří do předem určeného boxu s danou čepovou skupinou. Výřezy s kovem jsou shromažďovány do jednoho boxu.“

Vytříděná kulatina je po čepových skupinách shromážděna na jednotlivých skládkách, ze kterých se začne odebírat až v momentě zadání požadovaného pořezu na pilnici. Doplníme, že na naší manipulačně třídící lince jsme schopni ve dvou směnách rozmanipulovat 500 m3.

Autor: | sekce: Aktuality