14. 07. 20225

MINISERIÁL MATRIX WOOD - Zpracování

Dnešní díl z minisérie nás zavede již přímo na pilnici v Třebešově a zmapuje tok materiálu tímto organismem.

Třebešovská pilnice se může chlubit svojí univerzálností, což je v dnešní vrtkavé době značnou výhodou. S ročním pořezem 60 tis. m3 se řadí spíše k menším středním pilám, ale zato jsme schopni flexibilitou uspokojit širokou řadu zákazníků.

V minulém díle jste se dočetli, jak se v našem závodě připravuje a třídí kulatina. Dnes již máme na skladě kulatiny připravené jednotlivé vyčepované skládky výřezů a tyto jsou připraveny k dalšímu zpracování. Na základě požadavku na konkrétní výrobek vypracuje vedoucí výroby Michal Fedor pořezové schéma - ať už se jedná o výrobu středového řeziva určeného pro koncového zákazníka, nebo o polotovar k finálnímu zpracování na hale KVH a hoblárně. Během mnohaleté praxe na pile získal náš vedoucí výroby bohaté zkušenosti na to, aby odborně rozhodl, z jakého čepu je nejvhodnějšídaný pořezrealizovat. Pomocí speciálního softwaru na pořezová schémata lze ověřit či přímo stanovit optimální čepovou skupinu pro konkrétní rozměrové zadání. Program má i jiné výhody než pouze určení správné čepové skupiny. Dostaneme zároveň ale zároveň informace o celkové výtěži z daného výběru - včetně bočního řeziva, štěpky a pilin. Pro zajímavost můžeme uvést výtěž. Středové řezivo se pohybuje v rozmezí 38 – 45%, boční řezivo 7 – 17%, štěpky 25 – 32% a piliny může být 10 – 20% z celkového objemu dřevní hmoty. U všeho záleží hlavně na typu pořezu, protože pilin bude výrazně víc při přípravě lamel než při výrobě řeziva na výrobu KVH.

Před samotným vstupem na pilnici máme první zajímavost. Odkorňovač totiž není umístěn v obvyklém prostoru manipulace, kde probíhá přejímka kulatiny, ale těsně před vstupem do pilnice. Toto umístění odkorňovače bylo zvoleno zejména s ohledem na pořez modřínové kulatiny, která je díky tomu uchovávána po celou dobu před pořezem na vyčepovaných skládkách v kůře. Nedochází tak k poškození hmoty vlivem klimatu, kdy především od pozdního jara do ranného podzimu vzniká velmi mnoho výsušných trhlin.

Kulatina vstupuje do pilnice na samostatném přívodním dopravníku, který začíná těsně před stěnou haly pilnice. Za touto stěnou se nachází měřící rám, který načítá jednotlivé kusy kulatiny, jejich středové tloušťky a celkové délky. Výsledný objem je zaznamenán na počítači ve velínu operátora pásové pily. Přívodní dopravník je osazen vyražeči kmenů na příčné zásobní dopravníky pásové pily (dlouhý) a rámové pily (krátký). Dávkování jednotlivých kusů je řízeno automatem dle zaplnění příslušných příčných zásobních dopravníků.

Na pilnici máme tři hlavní pořezové technologie. Jsou jimi pásová pila, rámová pila a rozmítací pila. Před pásovou pilou je kmen jednotlivě nadávkován na pojízdný vozík pásové pily. Zde je kulatina hnaným řetězem po zohlednění případných vlivů křivosti, sukovitosti, sbíhavosti a čelních trhlin natočena do optimální pozice. Takto pozičně ustavena se zafixována upínacími háky na věžích vozíku pásové pily. Vozík s upnutou kulatinou se pohybuje (různou rychlostí - dle čepového průměru) nejprve do roztřískovače, kde je do štěpky odfrézována vnější oblá část kmene. Při tomtéž pohybu pokračuje kmen na vozíku od roztřískovače do pilového pásu, který je upnutý na horním a dolním kole (pásovnicích). Takto vznikne boční prkno s oblinou, jehož levou vnější stranu vyrobil roztřískovač a pravou vnitřní stranu list pásové pily. Kmen se na vozíku vrátí zpět a hnaným řetězem je otočen tak, aby se rovnou plochou opřel o věže vozíku. Upínací háky na věžích kmen znovu zafixují a celý proces se opakuje. Pásová pila tímto technologickým postupem vyrobí štěpku, pilinu, dvě až čtyři boční prkna (dle čepové tloušťky kmene a zadaného pořezového schématu) a prizmu, která je po válečkovém dopravníku unášena k příčnému zásobnímu dopravníku rozmítací pily.

Před rámovou pilou je kmen nadávkován na vstupní dopravník do středících ježků, jejichž úkolem je nesměrovat kmen do samotné rámové pily optimálně vystředěn. Toto natočení kmene eliminuje i případnou křivost kmene tak, aby byla středová (jádrová) oblast s nejvyšším možným podílem – tzn. i na úkor bočního řeziva. Ze středících ježků již kmen vstupuje do vstupních a – po řezném úkonu rámové pily – výstupních podávacích válců rámové pily. Středové a boční řezivo (prizma a prkna) jsou přímo za rámovou pilou separovány dělícími přestavitelnými klíny. Po pořezu se první odloučí boční řezivo na vnějších stranách dělících klínů a pokračuje k příčné zásobní kaskádě určené na vykracování bočního řeziva. Vyrobená prizma uvnitř mezi dělícími klíny je z tohoto prostoru vytlačena následně řezanou prizmou. Vyrobená prizma je po válečkové dráze přepravena přes příčné dopravníky k vlastnímu příčnému dopravníku rozmítací pily.

Jelikož produkci prizem pro rozmítací pilu zajišťuje zároveň pásová a rámová pila, je koordinace dávkování prizem od jednotlivých pořezových agregátů řízena v rámci automatizace dle zaplnění jednotlivých dopravních sekcí.

Rámová a pásová pila vyrobí v takto pojatém konceptu pilnice prizmu o rozměrech budoucí šířky středového řeziva a po stranách této prizmy boční prkna s oblinou, která jsou dále zpracována na kapovacím a omítacím uzlu. Zde jsou prkna zakrácena tak, aby omítnutím (odstraněním oblin) vzniklo hraněné boční řezivo požadované délky a šířky.

Naše dvouhřídelové rozmítací pilaMebor VC 900 DE26, následně vyrábí jak samotné finální středové řezivo požadovaných rozměrů, tak boční řezivo (které musí být opět zpracováno na kapovacím a omítacím uzlu). Aby bylo za rozmítací pilou možno separovat řezivo středové a boční, je nezbytně nutná přítomnost dělících klínů začínajících co nejtěsněji za kotoučovými pilami v rozmítací pile a pokračujícími na dopravníku za rozmítací pilou. Středové řezivo pokračuje do adjustačního úseku, kde je kvalitativně tříděno a rovnáno.

Toto byla nejdůležitější část pilnice v Třebešově na niž se ještě nachází uzel pro zpracování bočního řeziva. Tento se skládá z krátící pily, měřícího rámu, omítací pili a závěrečnou fází je kvalitativní třídění bočního řeziva a skládání do hrání.

Autor: | sekce: Aktuality