17. 04. 20235

Na jaře lze zalesňovat všechny druhy dřevin, na podzim listnáče

Obnova lesa, způsoby zalesňování, používaný sadební materiál. To jsou okruhy témat, o nichž v rozhovoru zasvěceně hovoří lesnický odborník Ing. et. Ing. Miroslav Holub. Jeho součástí je také Malý návod pro drobné majitele lesa a pro všechny, kterým na lese záleží a chtějí, aby i budoucí generace ocenily jejich práci na svých majetcích. „Na období od března do května jsem připravil několik doporučení, která jim pomůžou při obhospodařování lesa,“ uvedl Holub.

Doporučujete provádět přípravu ploch před zalesněním?

Přípravu půdy chemicky jen v ojedinělých případech, na velmi odolnou buřeň. Mechanickou přípravu půdy drcením půdními frézami využívejte jen v případech, že není možné klasické zalesnění běžnými sazenicemi. Důvodem bývá nejčastěji velmi silný drn a v něm zarostlé potřební zbytky. Nedoporučuji celoplošné drcení nejen kvůli ceně, ale také zničení veškeré přirozené obnovy. Celoplošné drcení proveďte na velmi problematických místech nebo postačí drcení v pruzích – 2,5 metru pruh drcení a 5 metrů ponechejte. V maximální míře podporujte přirozenou obnovu lesa.

Co je to síje lesních dřevin?

Je to způsob obnovy lesa, kdy se vysévají semena lesních dřevin na vytěžené plochy, k okraji porostu nebo i pod dospělý porost. Vždy je důležité použít semena z místních porostů a z nejkvalitnějších jedinců. Například žaludy nebo bukvice sejeme po dvou semenech do hloubky tři až sedm centimetrů. V lokalitách s vysokými stavy prasete divokého se místa se síjí žaludů a bukvic stávají velmi atraktivní, použijte pachové ohradníky nebo jiná zradidla.

 

Je výhodnější zalesňovat na jaře?

Z mých zkušeností mohu říci, že mnohem důležitější je mít štěstí na vhodné počasí, kvalitní sadební materiál a zodpovědné pracovníky. Platí, že na jaře lze zalesňovat všechny druhy dřevin a na podzim spíše listnáče. V současné době se používají sazenice prostokořenné a krytokořenné neboli obalované. S obalovanou sadbou se dá pracovat po celý rok, samozřejmě kromě přísušku a mrazivého počasí. Je třeba si řádně připravit paseku, sehnat kvalitní sazenice. Ihned po převozu řádně zakrytých sazenic ze školky jejich kořeny založte do vlhké zeminy a co nejdříve je zalesněte. Dbejte na to, že kořeny nesmí oschnout ani na několik minut.

 

Jaké počty sazenic mám zalesňovat?

Vyhláška z roku 2021 udává konkrétní počty sazenic na hektar a používá termín minimální počet. Při použití prostokořenných sazenic sázíme 3000 kusů smrku, 2500 modřínu, 8000 borovice, 9000 dubu, 8000 buku, 4000 kusů javoru a olše. Při použití krytokořenné sadby můžeme počty snížit o 20 procent. Doporučuji tyto rozestupy mezi sazenicemi, tak zvaný spon: při počtu 3000 kusů na hektar dvakrát 1,6 metru, při počtu 4000 kusů dvakrát 1,25 metru, u 8000 kusů jedenkrát 1,25 metru a při počtu 9000 jedenkrát 1,10 metru.

 

Jaká technologie je nejvhodnější k zalesňování?

Prostokořennou sadbu zalesňujeme jamkovou sadbou ručně sekeromotykou nebo mechanizovaně motorovým jamkovačem. Vrtání jamek jamkovačem nedělejte v těžkých oglejených půdách, kde mají drobné kořínky problém se dostat přes pevnou stěnu jamky, a používejte vrták o průměru 15 až 20 centimetrů podle velikosti kořenového systému. Vrtejte na nízké otáčky, aby vám veškerá zemina zůstala v jamce. Vždy dbejte na to, aby byly kořeny v jamce dobře rozprostřeny. Menší prostokořenné borové sazenice a sazenice listnáčů lze zalesňovat štěrbinově pomocí plochého sazeče. Tato metoda je rychlejší a cenově výhodnější. Opět musíte dbát na rozprostření kořenů ve štěrbině. Další metodou je sadba obalovaných sazenic, které mají typizovaný tvar, a přesně podle tvaru obalu se vyrábí i stejný tvar sazeče se sázecím hrotem.

 

Při tomto zalesnění je třeba do otvoru vložit krytokořennou sazenici, mírně ji přišlápnout, aby lépe v otvoru držela. Vždy je třeba o 0,5 až 1 centimetr dát kořenový krček, který je mezi kmínkem a kořeny, pod úroveň terénu.

 

Mám zvolit obalovaný sadební materiál, nebo obyčejné sazenice prostokořenné?

Žádná sazenice není obyčejná, když je kvalitní a má dobrý genetický původ. Prostokořenná sazenice má výhodu v ceně a mnohdy má i upravený kořenový systém tak, aby měl co nejvíce kořenového vlášení. Samozřejmě producenti krytokořenné obalované sadby nepěstují všechny druhy lesních dřevin touto metodou. V kategorii prostokořenných sazenic je větší výběr. Výhoda krytokořenné sadby je v jednodušší přepravě, manipulaci, uskladnění před výsadbou a jsou o něco menší ztráty úhynem sazenic. Další výhodou je, že můžete sázet o 20 procent menší hektarové počty. Cena zalesňování krytokořennou sadbou je nižší. Při nákupu krytokořenné sadby zkontrolujte kvalitu kořenového systému, vezměte do ruky rašelinový obal, rozmělněte ho, abyste viděli kořeny a ujistili se, že netrpí žádnými deformacemi. Z lesních školek odvážejte pouze sazenice kvalitní s vlhkým kořenovým systémem.

 

Jak vysoké sazenice používat?

Důležitý je už nákup sazenic. Na první pohled musí být poměr nadzemní a kořenové části alespoň 2 : 1, mít dostatečně vyvinutý kořenový systém s dostatkem jemného kořenového vlášení. Všechny pupeny musí být v pořádku, rovný kmínek a u jehličnanů musí být barva jehličí zdravá. Na čisté paseky, kde nepředpokládáte silné zabuřenění, můžete použít nižší sazenice do 30 centimetrů, které jsou levnější. Na starší paseky a místa, kde předpokládáte výrazné zabuřenění, ale používejte sazenice 50 centimetrů a více. Já osobně na pokalamitní plochy používám listnaté sazenice 70 centimetrů a více. Jde i o ekonomiku následné péče o výsadbu. V případě, že jsou sazenice řádně zalesněné a ujmou se, ušetřím dva roky péče o ně, to znamená vyžínání a nátěry proti okusu zvěře.

MALÝ NÁVOD PRO DROBNÉ MAJITELE LESA

 

V březnu se pokuste dokončit úklid ploch po těžbě dřeva. Klest nepalte a urovnejte do valů, které budou od sebe vzdáleny minimálně pět metrů s tím, že maximální šířka valu by neměla přesáhnout 1,5 metru. Klest lze také nabídnout k prodeji na výrobu energetické štěpky. Zkontrolujte rovněž stav sazenic ze zalesnění v minulých letech, abyste byli schopní naplánovat doplnění – vylepšení těchto ploch. V případě, že vám zalesnění a vylepšení brání nadměrný výskyt ostružiníku a maliníku, je třeba aplikovat chemický postřik. Při těchto činnostech vždy věnujte pozornost výskytu přirozené obnovy všech druhů lesních dřevin a dbejte na to, aby váš les byl druhově pestrý. V tomto období stavíme i drátěné nebo dřevěné oplocenky, abychom mohli zalesňovat listnáče, jedli, modřín a další náročnější dřeviny. Pokud provádíte prořezávky, hlavně listnaté, je třeba je provést do konce března. U prořezávek ve smrkovém porostu, které doporučuji dělat od října do listopadu, je nutné odstranit vyřezané jedince, mohou totiž působit jako atraktanty pro kůrovce. Jestliže jste nuceni dělat prořezávku ve smrku v období pro kůrovce atraktivním, vyřezané jedince neponechávejte v lese, vytáhněte je z porostu a odvezte na zpracování do energetické štěpky. V březnu dokončujte zpracování souší, zlomů, vývratů a kůrovcem napadených stromů. Ihned natírejte těžbou nebo přibližováním dřeva odřené stromy.

 

V dubnu začínáme s jarním zalesněním a zaměříme se na vylepšení rozmanitých nezdarů z minulých let. Dokončujte výstavbu oplocenek, v závěru měsíce dubna již můžete podle stavu vývoje buřeně začít s chemickou ochranou proti buřeni. V lokalitách s travnatou buření používejte přípravek s celoplošnou aplikací, který působí pouze na trávy a nikoli na dřeviny, minimalizujete tím poškození dřevin. Po dohodě s vaším odborným lesním hospodářem můžete instalovat feromonové lapače na kůrovce. Jeho výskyt lze snadno kontrolovat na čerstvě vytěženém dříví, které je pro kůrovce výrazně atraktivní. Určitý čas věnujte také kontrole klikoroha borového na předloňských, loňských i letošních výsadbách borovice a smrku. Tento tmavý zavalitý brouk ožírá kmínky sazenic, pokud je to tedy nutné, použijte ochranný postřik. Ve starších pasekách zkontrolujte výskyt myší, která je velmi významným lesním škůdcem, protože okusuje kořeny a kmínky sazenic. Vždy také co nejdříve zpracujte veškeré souše, zlomy, vývraty a kůrovcem napadené stromy.

 

V květnu při vhodném počasí dokončujte jarní zalesnění a vylepšování. Kořenový systém sazenice nemůže být na slunci více než pět minut! Podle počasí a stavu buřeně pokračujte s chemickou ochranou a v lokalitách, kde plánujete dvakrát vyžínat, můžete podle stavu buřeně začít s prvním ožinem. Jestliže používáte feromonové lapače, musíte je v pravidelných intervalech kontrolovat a likvidovat odchycené kůrovce. Pokračujte v kontrole klikoroha a výskytu myší. Průběžně vyhledávejte a zpracujte souše, zlomy, vývraty a kůrovcem napadené stromy. Veškerou vytěženou dřevní hmotu co nejrychleji, a to během několika dnů, odvezte z lesa.

Autor: | sekce: Aktuality