21. 02. 20235

Předvánoční setkání Dřevocentra CZ se neslo ve znamení Dřevoluce

Velkou událostí v závěru minulého kalendářního roku bylo předvánoční setkání zaměstnanců

společnosti Dřevocentrum CZ a jednotlivých poboček v hotelu Studánka.

Zaměstnanci se do Letoviska Studánka začali sjíždět v dopoledních hodinách. Mnozí z nich se už řadu měsíců neviděli, protože pracují v jiných pobočkách společnosti. Setkání pro ně tedy bylo vítanou a ideální příležitostí k vzájemným přátelským hovorům. Účastníky po neformálním úvodu přivítal ředitel Dřevocentra CZ Ing. Martin Konvalina a seznámil je s celodenním programem. Pak předal slovo generálnímu řediteli společnosti MATRIX Ing. Liboru Burianovi.

 

„Rád bych vás ujistil, že přes složitosti posledních let je společnost stabilní a prosperující, stavějící na firemních hodnotách. Samozřejmě stojí především na lidech, kteří v ní pracují, a proto chci poděkovat všem za jejich práci a osobní nasazení. Za to, jak všichni zvládli i předchozí dva náročné roky poznamenané pandemií,“ řekl generální ředitel, který si myslí, že společnost pravděpodobně čekají ještě další náročné časy související s ekonomickou a energetickou krizí, které si od zaměstnanců vyžádají kompromisy v tom, co bylo dosud považováno za samozřejmé.

 

„Přesto věřím, že to společně, jak ve společnosti Dřevocentrum CZ, tak v celé skupině MATRIX opět zvládneme a budeme pokračovat v dalším rozvoji. Je ale třeba, abychom si uměli vzájemně naslouchat, spolupracovat a o případných problémech společně včas diskutovat. K tomu by nám měla pomoci také nová strategie a vize, které dále v programu nejlépe představí kolega z oddělení marketingu,“ dodal Libor Burian a popřál zaměstnancům, aby společně strávili příjemný den, využili této neformální možnosti setkat se s kolegy i vedením společnosti, prožili krásné vánoční svátky, byli zdraví a měli úspěšný rok 2023.

 

Co se za uplynulý rok povedlo, na co je pyšný a kde se případně objevily nějaké mezery nebo prostor pro zlepšení či změny, nastínil ředitel Dřevocentra Konvalina. Představil plánované změny v rozvoji společnosti Dřevocentrum CZ související s místem a časem otevírání nových poboček. „Protože rozšiřování společnosti a snaha posunout se i dále v pozici společnosti Dřevocentrum CZ na trhu vyžaduje také změny v obchodě, logistice i komunikaci, je pro tyto procesy připravena nová strategie zahrnující všechny tyto kapitoly, kterou nazýváme DŘEVOLUCE,“ prozradil Martin Konvalina.

Právě DŘEVOLUCE se stala klíčovou novinkou, s níž účastníky setkání seznámil Ondřej Snížek z oddělení marketingu. V této souvislosti vysvětlil, jaké změny a nové postupy přinese v oblasti vnější i vnitřní komunikace společnosti Dřevocentrum CZ, co to bude znamenat konkrétně pro zaměstnance a v jakém časovém úseku. Součástí této prezentace byly i ukázky z manuálu jednotného vizuálního stylu, jako jsou logo, claim, piktogram DŘEVOLUCE a Dřevěda, oblečení, označení provozoven či automobilů.

 

Potom už bylo na programu společné fotografování a oběd, při němž měli přítomní na výběr ze tří znamenitých poledních menu. V odpolední části předvánočního setkání se uskutečnilo také ze zákona povinné školení bezpečnosti práce. Poté už byl na řadě společný přípitek, kdy ředitel společnosti Dřevocentrum CZ Ing. Martin Konvalina všem popřál krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví a pohody. Každému zaměstnanci pak osobně předal dárkovou tašku v novém brandu se zvěřinovými specialitami z Farmy Třebešov.

 

V době osobního volna si mohli účastníci naplno užít služeb wellnes či bazénu. Večerní program byl zahájen večeří a po ní většina zúčastněných zaměstnanců využila rozmanitých atrakcí, jako například siloměr kladivo, vánoční strom, laserovou střelnici pro šest hráčů, rally simulátor jízdy pro dva jezdce nebo virtuální realitu Beat seaber. Od ředitele Konvaliny zájemci obdrželi soutěžní lístek, do nějž jim byl zapisován výsledek z konkrétní atrakce s tím, že na konci večera byli vyhodnoceni tři nejlepší muži a ženy, kteří dostali odměnu. Nutno poznamenat, že se strhla poměrně velká soutěživost, při které se neustále zjišťovalo, kdo má na jaké atrakci rekord a hned se začalo s překonáváním.

 

Velmi zdařilé vánoční setkání pracovníků společnosti Dřevocentrum CZ a jednotlivých poboček společnosti v Hotelu Studánka pokračovalo ve veselém a přátelském duchu do pozdních večerních hodin. Už dnes se však vedení společnosti a jeho zaměstnanci těší na stejně povedené firemní dostaveníčko v závěru roku letošního.

Autor: Marketing | sekce: Aktuality