21. 02. 20235

Všechny změny povedou ke zlepšení spokojenosti zákazníka

Do MATRIXU přišel před šesti lety na pozici obchodního ředitele divize MATRIX WINDOWS. Po ročním působení ale dostal nabídku vést Dřevocentrum CZ, kterou přijal. Od té chvíle stojí Martin Konvalina v čele společnosti, která přes svoje pobočky plní sny všem kutilům a milovníkům dřeva. „Jsem rád, že se nám daří rozšiřovat naši obchodní síť a že obraty jdou stále nahoru. Už dosahujeme přes půl miliardy,“

prozrazuje výkonný ředitel jedné ze sedmi společností rodinného holdingu z Třebešova. V letošním roce vymyslel novou prodejní strategii. V rozhovoru se dozvíte, o co se jedná a jak se firma připravuje na svou velkou „DŘEVOLUCI“.

Jak se měl Martin Konvalina na konci roku 2022?

Asi tak jako pokaždé na konci roku, když to řeknu upřímně. Každý rok si říkám, že až přijde ten předvánoční čas, že bude trošku víc času dohnat resty a vyhnat takové ty kostlivce ze skříně, kteří se tam člověku během roku usadí. Nikdy se to ale nepodaří. Tak opět se těším na začátek nového roku, kdy bude snad zase trošku volněji, než přijde sezona. Ačkoliv mám takový pocit, že mě to znovu semele a znovu spadnu do té spirály.

 

Trápí vás něco?

To, že nemám dostatek času.

 

Vzpomenete si na moment, jak jste přišel do MATRIXu? Jak jste společnost vnímal?

Určitě jsem vnímal to, že se jedná o lokální firmu a že i člověk, který ji vlastní, je také odsud. Říkal jsem si, že když už jsem takhle blízko, nikam nemusím dojíždět a dožadovat se pořád něčeho na dálku a podobně, tak ty věci budou mít jiný spád a bude to fungovat rychleji. Na MATRIXu se mi vždy líbilo a pořád líbí, že prostě stojí na více nohou. Když se ekonomická situace či celková situace na trhu v některém z těch segmentů zlomí, je vždycky jisté, že ty ostatní ji podrží. Takhle se to za těch pět a půl roku dělo. Nicméně jsme nedošli ani v jednom stádiu do chvíle, že by měl někdo tu nohu opravdu zlomenou. Ani Hotel Studánka, který se s tím asi nejvíc musel potýkat v koronavirové době, ale ustál to bez ztráty kytičky.

 

Jak pevná je tedy noha Dřevocentra?

Vzhledem k tomu, že se opírá o celý stůl coby MATRIX, tak hodně pevná. Dřevocentrum CZ je firma zdravá, výdělečná a máme i nějaký směr, jakým způsobem chceme obchod dělat. Myslím si, že díky tomu, že jsme na trhu unikátní v rozsahu, v jakém to skutečně děláme, disponujeme i značně velkou zákaznickou základnou. A jestliže se na trhu vyloženě něco nezlomí, jako že by se musela výstavba totálně zastavit, což si nemyslím, že až tam situace dospěje, prodej přes naši firmu bude stále pokračovat.

 

Došlo u vás k poklesu prodeje?

Ve stavebnictví celkově došlo k poklesu prodejů a jsou společnosti, které vám řeknou, že jejich poklesy byly třiceti až čtyřicetiprocentní oproti standardnímu období jiných let. Každopádně u Dřevocentra od července nedocházelo k dalšímu zásadnímu poklesu denních tržeb, a to i s přihlédnutím na to, že se ceny snižovaly. To znamená, že pokud bychom prodávali stále stejný objem, tak by měly padat i denní tržby, ale ty se držely stále na stejné úrovni. Je také vidět, že Dřevocentrum jako firma, která se specializuje na prodej dřevařských materiálů, má stále svůj sortiment. Kdežto ostatní, kteří ho mívají jako doplňkový, viz třeba stavebniny, pak tento sortiment ořežou velice rychle a běžný zákazník si ho tam nekoupí. Mapujeme, co a jak dělá konkurence, a zjistili jsme, že základní sortiment, který běžně mívali, třeba nemají dostupný. Buď ho úplně utlumili, nebo ho mají pouze na objednávku.

 

Mohl byste to ještě více rozvést?

Dnes máme v Dřevocentru patnáct středisek, ale už na začátku letošního roku otevřeme v Kolíně šestnácté. To bude fungovat jako klasické prodejní místo, ale zároveň se stane jedním z těch dvou centrálních skladů. Ve všech těchto šestnácti pobočkách bude svým rozsahem nabízet zákazníkovi naši maximální nabídku všeho materiálu. Víme ale, že například střední Čechy nemáme stále pokryté naší prodejní sítí, a nedosahují tam ani naše prodejní aktivity. A tak jsme přemýšleli, jak ještě pokrýt zbývající území, abychom se vlastně stali rozsáhlou prodejní sítí po celé České republice. Vytipovali jsme si proto pět nových lokalit, kde bychom chtěli otevřít další „velkotonážní“ střediska standardního formátu. Zároveň s tím jsme ale vymysleli strategii, která nám umožní dostat se k zákazníkům blíže do míst, kde se nevyplatí vybudovat tato velká střediska. Tam by měla vzniknout právě menší střediska, která budou logisticky rychle zásobena z centrálních skladů, kam zákazník může přijít a učinit objednávku na konkrétní zboží. A prakticky dle sloganu Dnes objednáte, zítra dodáme by v nějakém takovém tempu byla jeho objednávka zkompletovaná a přivezena k jeho plné spokojenosti. Tato lehčí střediska by mohla fungovat jak na úrovni okresních měst, tak třeba i s deseti tisíci obyvateli. Vše, co podnikáme, má vést ke zlepšení spokojenosti zákazníka.

 

Kam se Dřevocentrum CZ pod vaším vedením posunulo? Jste na něco pyšný?

Určitě na rozšiřování prodejní sítě. Od mého příchodu jsme otevřeli čtyři pobočky, nyní připravujeme pátou. Máme chuť otevírat rychlejším tempem, ale bohužel je to omezené možností, ať nájmu, nebo nákupu nemovitostí, které by byly vhodné pro náš druh podnikání. Dalšími viditelnými kroky posunu vpřed jsou investice do areálu, do zkvalitňování obsluhy zákazníků – hlavně se jedná o manipulační techniku, vybavení hal, nové regálové systémy… Je to proto, aby nabídka mohla být jednak širší a jednak aby zboží nebylo znehodnocováno, třeba povětrnostními podmínkami apod. Toto zákazníci určitě vnímají velice pozitivně a kde se nám to podařilo aplikovat, setkalo se to s pozitivní odezvou.

 

V jakém počtu zákazníci navštěvují pobočky Dřevocentra?

Zákazníci si k nám pořád nacházejí cestu. Obraty jdou stále nahoru a saháme už přes půlmiliardovou hranici, což byla nějaká naše prvotní meta, kterou jsme si tady s panem Burianem řekli v roce 2017. Momentálně už máme naplánovanou další metu, kam bychom se chtěli posunout v dalších pěti letech.

 

Prozradíte, jaké plány máte vymyšlené ve spojitosti s takzvanou DŘEVOLUCÍ?

V minulém roce jsem představil novou prodejní strategii, jak bych si představoval prodej dřevařských materiálů v nějakém horizontu následujících pěti deseti let, protože přeci jen dochází k velkému využívání elektronických nástrojů pro nákupy, tedy e-shopů. Ten náš už provozujeme dva a půl roku. Každopádně celá strategie se bude opírat o dva naše centrální sklady, jeden pro Čechy a druhý pro Moravu. Odtud budeme zajišťovat zásobování ostatních velkých skladů a nově také menších výdejních míst, která vzniknout tam, kde není tak velká populace a neuživila by se zde velká střediska.

Jaké místo se stane centrálním skladem pro Moravu?

Na nějakou dobu se tímto místem stane Velká Bystřice, kde už probíhají finální přípravy na investice do zkvalitnění prodejních míst v areálu. Dokoupili jsme ještě část sousedního pozemku, čímž se prodejní plocha rozšíří o 2500 metrů čtverečných. Zároveň dvě stávající haly, které tam jsou a nejsou úplně ve vyhovujícím stavu a hlavně tvaru, přijdou zbourat a vybudujeme tam novou velkou halu s regálovými systémy. Plánujeme to začít dělat co nejrychleji zkraje roku, aby se Velká Bystřice přestavěla někdy do května a začala se využívat už se zahájením sezony. Rovnou bych zmínil ještě jednu investici, kterou bude kompletní přestavba střediska v Hradci Králové. Také tam jsme dokoupili část sousedního areálu o ploše 1600 metrů čtverečných. Dojde ke zpevnění areálu a kompletně k výstavbě nové prodejny, zázemí a dvou nových skladových hal. Stavební řízení bude probíhat do května a následné práce by měly být zahájeny na podzim, abychom středisko také neovlivnili v prodejní sezoně.

 

Vraťme se ještě k DŘEVOLUCI. Jistě není jenom o vybudování nových středisek, skladů, výdejních míst, že?

Situace okolo vývoje ceny dřeva v posledních dvou letech, kdy jeho cena nejprve v roce 2021 astronomicky stoupala, pak klesala, aby letos znovu přišla tendence zdražování a teď opět cena padala dolů, nám ukázala, že je potřeba něco dělat jinak. Vznikají výrazné náklady udržet nějaký skladový potenciál pro zákazníky, kdy skladové objemy a peníze ve skladových zásobách astronomicky rostou a je potřeba lépe řídit celou logistiku firmy. V Dřevocentru se dříve více méně nakupovalo tak, jak se prodávalo. Každá pobočka se spíše chovala jako samostatná firma a hrála si na tom svém pískovišti. S ostatními ani moc neměla potřebu komunikovat a spolupracovat. Ale fungovalo to bez problému. Teď, kdy nám skladové zásoby narostou během roku o 150 milionů, je jasné, že musíme zvolit k řízení nějaký jiný systém.

 

Jak bude tento systém vypadat?

Ve výhledu tohoto roku máme de facto dva systémy. Jeden systém je zdokonalení logistiky nákupu do Dřevocentra na základě požadavků jednotlivých poboček. A zároveň půjde o propojení s možností dodávek z centrálního skladu. Tady jsme si propočetli, že doopravdy na těch hlavních komoditách, které máme v naší nabídce, se nám na skladových zásobách podaří ušetřit i více desítek milionů korun, což je opravdu velice dobrá věc. A také nám to umožní rychleji reagovat na nárůsty a poklesy cen, ať už nákupem za výhodné ceny, nebo rychlejší redistribucí třeba skladových zásob z jednotlivých poboček či centrálního skladu tak, aby se rychle prodaly, pokud mají nějakou vyšší cenu, a my měli pak možnost naskladňovat za nižší nebo aktuální ceny. Tento logistický systém nám pomůže rychleji zrealizovat i efektivně plánovat nákupy. A stejně dobře umožní naší firmě reagovat na vzniklou situaci na trhu tak, abychom nebyli překvapeni, ale byli na situaci připraveni.

 

A ten druhý systém?

To je systém lokalizace a řízení skladových zásob na jednotlivých skladech. Protože přeci jenom s příchodem kolínského centrálního skladu vidíme, že tam těch materiálů bude naskladněných hodně. Už jen to, když spočítáme uličky projektovaných hal, dostaneme se na celkovou délku uliček skoro půl kilometru. Kdyby měl skladník chodit a kontrolovat veškeré zboží, tak tam nad tím samozřejmě stráví spoustu času a jeho práce bude neefektivní. Tento systém nám umožní to, abychom přesně viděli, v jaké lokalitě, v jaké pozici a konkrétně kolik zboží tam v té dané buňce je. V Kolíně bychom s tímto systémem chtěli začít a postupně ho pak aplikovat na další prodejní pobočky, kde to bude možné.

 

Tímto krokem jste se nechali někde inspirovat?

Částečně to vyplynulo ze situace okolo Kolína a částečně jsme si ověřili, že i jiné firmy to dnes využívají. Byli jsme se podívat na pár realizací, kde tyto systémy fungují. Sice ne v dřevařském systému, ale šlo hlavně o ten princip vidět, jak to funguje a jak to lidem pomáhá v té rychlé expedici a příjmu materiálu na sklad. Když vidím, jak probíhají inventury, kdy dost lidí jde po středisku a počítá jednotlivé balíky a balíčky v různých regálech, jak dochází k mýlkám, špatné identifikaci materiálu, záměně v expedicích apod., tohle by měl ten nový systém odbourat. Zároveň inventury by měly být řízeny tak, že vezmu čtecí zařízení, označím buňku, označím materiál a v podstatě zadávám jen hodnotu počtu nebo plošné míry podle toho, jakou tam mám jednotku. Zrychlí to a zefektivní veškerou evidenci materiálu na skladech, takže potom i v průběhu roku budou snadno realizovatelné namátkové kontroly a inventury zásob.

 

Kolik času myslíte, že vám zabere zrealizování celé této vaší vize? Rok, dva, více let…

Bylo by to krásné zrealizovat to za dva roky, ale něco je plán a něco jiného je nějaká možnost. V současné době jsme především opravdu omezeni možnostmi dostupnosti nemovitostí. V letošním roce to bylo prakticky na nule. Buď jsou areály nesmyslně předražené, nebo nájmy tak vysoké, že jsou pro nás ekonomicky nedosažitelné. Aktivní však jsme v tomto směru dost. Každý týden spolupracujeme s realitními kancelářemi, které nám po celé republice vyhledávají nemovitosti, a s kolegou týdně zpracováváme nějakých dvacet třicet nabídek. Například ve středních a jižních Čechách, které momentálně nemáme vůbec pokryté, máme vytipováno nějakých 10 až 15 lokalit.

 

Co byste na závěr popřál zákazníkům i zaměstnancům Dřevocentra?

Zákazníkům bych popřál hlavně to, aby ustáli tu dnešní nepříznivou situaci se zdražováním, a přesto se nebáli ani v tomto roce investovat peníze do svých projektů, ať už na vybudování, nebo zkvalitnění svého bydlení, aby pak byli doma spokojení. A zaměstnancům Dřevocentra bych v první řadě popřál hlavně zdraví, protože to je vždy to nejdůležitější, co můžeme mít. A dále také, aby byli spokojení v práci minimálně z toho pohledu, že mají jistotu zaměstnání. Jsem přesvědčen o tom, že Dřevocentrum je skutečně nastavené jako stabilní zaměstnavatel.

Autor: Marketing | sekce: Aktuality