14. 06. 20235

Zástupci MATRIXu měli na veletrhu LIGNA 2023 velmi nabitý program

V německém Hannoveru se od pondělí 15. do pátku 19. května po čtyřech letech opět konal Mezinárodní lesnicko - dřevařský veletrh LIGNA 2023. Tato událost, vyhledávaná nejen odbornou, ale i laickou veřejností, se opakuje každé dva roky.

V roce 2021 však musela být kvůli pandemii Covid-19 zrušena. Nyní se vše vrátilo do normálních kolejí a o veletrh byl od prvního dne obrovský zájem vystavovatelů i návštěvníků z celého světa.

Mezi nimi nechyběli ani zástupci společnosti MATRIX, prokurista firmy Ing. Jakub Kaloč, ředitel divize WOOD Martin Mandys a za dceřinou společnost Dřevocentrum CZ ředitel Ing. Martin Konvalina, kteří měli od pondělního rána velmi nabitý program i časový harmonogram. Proto bylo občas nutné absolvovat plánované schůzky jednotlivě, podle specifických potřeb jednotlivých ředitelů.

Důležité byly zejména návštěvy dodavatelů, jejichž technologie jsou v divizi WOOD v Třebešově aktuálně provozovány. Mezi ně patří společnost BALJER-ZEMBROD, na jejíž manipulační lince je od roku 2015 přejímána a tříděna kulatina. Dále WEINIG, která v témže roce poskytla linku produkující rozmanité sortimenty hoblovaných materiálů a od roku 2020 linku na hranoly KVH/BSH. Třetí společnost Simon Möhringer Anlagenbau zase v roce 2017 instalovala své pořezové agregáty na nové pilnici. Nemenší význam pro úspěšnou „dřevařskou cestu“ společnosti MATRIX mají také další dva obchodní partneři, dodavatel sušáren řeziva firma KATRES a Dřevostroj Čkyně.

Po absolvování „povinného programu“, který reflektuje aktuální technologické zázemí, byla věnována pozornost především zamýšleným budoucím rozvojovým aktivitám společností MATRIX a Dřevocentra CZ. Proto byly nejen s uvedenými, ale i dalšími společnostmi řešeny investiční záměry, které rozšíří či posunou rozsah námi poskytovaných služeb na ještě vyšší úroveň. Protože časová dotace rezervovaná pro veletrh LIGNA 2023 končila úterním odpolednem, museli jsme se vydat na zpáteční cestu domů, což bohužel zkrátilo čas na monitoring trendů v oblasti lesnicko - dřevařských technologií.

Veletrh LIGNA, který se opět uskuteční v roce 2025, představuje kompletní nabídku pro primární a sekundární průmysl, jako jsou nástroje, stroje a systémy pro kusovou i sériovou výrobu, povrchové technologie, výrobu materiálů na bázi dřeva, pilařské technologie, energie ze dřeva, strojní součásti a automatizační techniku. Dále stroje a techniku pro lesnictví a všechny související obory. Kromě toho nabízí doprovodné přehlídky, například LIGNA.Forum, Summit dřevařského průmyslu pro lesní a primární průmysl a další.

V Hannoveru se scházejí vystavovatelé z celého světa, aby zde předvedli nejmodernější řešení zpracování, aplikace a koncepty pro celý lesnický a dřevozpracující průmysl. Zhruba 1500 vystavovatelů představuje pravidelně kompletní nabídku dřevozpracujícího a nábytkářského odvětví z oblastí digitalizace, automatizace, platformy IoT (internet věcí) či systémů pro spolupráci.

Autor: | sekce: Aktuality