23. 10. 20175

Návod - doporučení - na montáž fasády

Aby se plně uplatnily všechny dobré vlastnosti masivního dřeva, musí být materiál namontován v souladu s vlastnostmi dřeva. Dřevěné fasády by zásadně měly být namontovány jako obložení s odvětráním zezadu a podle odborných pravidel tesařského řemesla. V celé ploše musí být zaručena neomezená cirkulace vzduchu (přívod a odvod vzduchu také v oblasti oken a střechy). Naše fasádní profily se dodávají s vlhkostí dřeva 14 – 18 %. Tento obsah vlhkosti je pro naše klima ideální. Proto pracují prkna na fasádě jenom mírně. Když musíte fasádní prkna před montáží skladovat, udělejte to nejlépe v původních originálních obalech v zastřešeném klimatizovaném prostoru. Dodržujte při montáži následující tipy a odborná pravidla.


MONTÁŽ ZÁKLADNÍHO A NOSNÉHO LAŤOVÁNÍ


Při montáži základního a nosného laťování postupujte následovně:

  • Nosné latě, na které se později připevní fasádní profily, musí vždy probíhat pod úhlem 90° k fasádním prknům.
  • Kontra laťování je třeba připevnit na každý bod křížení se základním laťováním. (Obr. 1).
  • Konstrukce ze základního a nosného laťování se nazývá kontra laťování.
  • Nejlépe použijte na spodní konstrukci vysušené dřevo (vlhkost dřeva max. 18%).
  • Spodní konstrukce nenese pouze hmotnost dřevěné fasády. Musí být dimenzována na zatížení větrem, zvláště na silné větrné poryvy. Aby se zaručilo bezpečné připevnění zavěšené fasády k podkladu, zvolte vzdálenost latí mezi 50 a max. 70 cm. Aby zůstala dřevěná fasáda rovná, čistá a bez „vyboulení“, dbejte na to, aby spodní konstrukce byla opravdu rovná (použijte olovnici a srovnávací lať).
  • Odstraňte překážející kameny nebo zbytky omítky. Menší nerovnosti a vadná místa vyrovnejte dřevěnými klíny, které se v místě hmoždinek nasunou pod nosné latě.

MONTÁŽ S IZOLACÍ


Pokud chcete pod novou dřevěnou fasádu zabudovat dodatečnou vrstvu tepelné izolace, musí být ve spodní konstrukci dostatek místa. (obr. 2). Nejjednodušší je přizpůsobit vzdálenost základních latí šířce izolačního materiálu. Používejte výhradně izolační materiály, které jsou povoleny pro fasády odvětrané zezadu. Podle materiálu jsou obvyklé šířky izolace od 50 cm do 62,5 cm. Myslete u tloušťky izolace na to, aby ještě zůstalo dostatek místa (min. 20 mm) pro odvětrání zezadu. Používejte k ukotvení spodní konstrukce na stěnu pouze speciální hmoždinky a šrouby, které jsou schváleny pro konstrukce fasád a které jsou přesně přizpůsobeny stávajícímu podkladu.


MONTÁŽ PROFILOVANÉHO DŘEVA


Každé fasádní prkno před montáží ze všech stran opatřete nátěrem. Dodržujte u všech přechodů, napojení a ukončení zásady konstruktivní ochrany dřeva. Dostatečně velká vzdálenost od země (cca 30 cm) zajistí, aby vysoko odstřikující voda nedosáhla až k fasádním prknům. Dbejte na to, aby se ve vaší fasádě nenacházely žádné dutiny uzavřené směrem dolů, ve kterých se může hromadit odtékající voda a může pronikat do dřeva. Proto musí při horizontální montáži fasádních prken s profilem na pero a drážku směřovat pero vždy směrem nahoru. (Obr. 4) Minimální tloušťka je u obložení fasád z masivního dřeva 18 mm. K připevnění fasádních profilů používejte šrouby z ušlechtilé oceli. Na fasádní palubky nepoužívejte žádné příchytky! Nezapouštějte šrouby při připevňování fasádních profilů příliš hluboko do dřeva! V ideálním případě je ukončena hlava šroubu spojitě s povrchem prkna. Předvrtejte otvory pro šrouby na koncích prken nebo zachovejte min. vzdálenost 3 cm od konce prkna. Tak zabráníte tomu, aby se později tím, že dřevo pracuje, vytvořily trhliny na koncích.

KONSTRUKTIVNÍ OCHRANA DŘEVA


Konstruktivní (stavební) ochrana dřeva zabrání tomu, že dřevo zůstane trvale mokré. Tak zajistíte účinně a bez chemie to, že ve vaší dřevěné fasádě nevznikne žádný prostor pro škůdce. Příležitostné, krátkodobé zatížení vlhkostí (déšť) není žádný problém, dokud druh konstrukce zajistí to, že voda nepronikne do dřeva a po každém zvlhčení zase rychle uschne. Protože dřevo řezané napříč vláknem pohlcuje vlhkost podstatně rychleji než podélné dřevo, musí být strany čel u fasádních profilů chráněny před pronikající vlhkostí. Nahoru směřující strany čel chraňte dostatečně velkými střešními přesahy, zakrytím z plechu nebo podélným dřevem. U konců čel směřujících dolů usnadníte rychlé odtékání vody zaříznutím pod 15°- 20° (okapnice), kde může voda odkapávat. (Obr. 5 a 6).


Aby se zabránilo trvalému zvlhčování dřevěné fasády například zkondenzovanou vodou a zaručilo se rychlé uschnutí také u vnitřních stran prken, musí být dřevěné fasády zásadně odvětrány zezadu. Pomocí kontra laťování, které je vodorovně namontováno na svislé základní laťování, vzniká za fasádními profily dutina, kterou cirkuluje suchý proud vzduchu. Dbejte na neomezenou možnost přívodu a odvodu vzduchu. Vypočtená šířka je vždy vztažena k rozměru profilu. Počet čtverečních metrů potřebný pro vaši fasádu stanovíte z krycí šířky (obr. 7). Zakalkulujte prosím také prořez.

 

Tento návod berte jako naše doporučení k montáži fasády.

 

Zdroj: AU-MEX, s.r.o.

Fasáda - montáž 1

Fasáda - montáž 2

Fasáda - montáž 3

Autor: Admin | sekce: Návody a tipy