Soutěž "Nebuď dřevo, nakup za polovic."

 

Nová soutěž společnosti Dřevocentrum CZ podpoří budování teras a pergol svépomocí 

Patnáct poboček společnosti Dřevocentrum CZ, které jsou rozmístěny po celé České republice, nabídne zájemcům možnost zapojit se do velké jarní soutěže Nebuď dřevo, nakup za polovic! Jejím cílem je podpořit kutilské projekty, zvýšit povědomí veřejnosti o tradičních i nových přírodních materiálech a inspirovat svépomocné stavebníky při realizaci vlastních plánů.

Soutěž bude spuštěna 24. března, konec je stanoven na 31. května 2022. Zapojit se může každý, kdo v té době zakoupí v některé z prodejen Dřevocentrum CZ stavební materiál a svépomocí z něj vybuduje terasu, pergolu či přístřešek. Stačí organizátorům zaslat fotografii hotového díla i s jeho popisem. Vítěze vybere odborná porota podle vizuálních předností stavby. Autor nejlepšího projektu získá zpět 50 % z částky, za kterou materiál nakoupil, a to formou dárkového poukazu na další nákup. Maximální hodnota zboží je 50 000 korun, výherce tedy může obdržet kupon v hodnotě až 25 000 korun.

„Každoročně nás a naše prodejce překvapuje, s jakou šikovností si kutilové dokážou poradit i s velmi náročnými stavbami. Rozhodli jsme se je proto povzbudit výrazným zlevněním části sortimentu a nabídkou vrácení poloviny nákladů na stavbu. A váhajícím ukázat, co všechno je možné ze dřeva a dřevěných materiálů v zahradách nejrůznějších velikostí i rozmanitých terénů vytvořit. Hodnotit budeme jak nápaditost, tak pečlivost provedení a způsob zasazení do okolní krajiny,“ říká Martin Konvalina, ředitel společnosti Dřevocentrum CZ.

Výherce bude vyhlášen 6. června 2022 prostřednictvím sociálních sítí společnosti Dřevocentrum CZ a na jeho webových stránkách. Jarní soutěže Nebuď dřevo, nakup za polovic! se může každý stavebník zúčastnit i s několika projekty. Pro zařazení do soutěže je rozhodující, aby na jejich realizaci použil materiál z Dřevocentra a stavbu vybudoval svépomocí.

Dřevocentrum CZ ze skupiny MATRIX a.s. provozuje prodejny v Medlešicích u Chrudimi, Hradci Králové, Trutnově, Hodoníně, Velké Bystřici u Olomouce, Petřvaldu u Karviné, Ústí nad Labem, Mnichově Hradišti, Pardubicích, Přelouči, Dobrušce, Prostějově, Znojmě, Kunovicích a Žatci. Sortiment zahrnuje stavební řezivo, dřevo, hranoly, prkna, fošny, desky, střešní latě, vazby, krovy, palubky obkladové i podlahové, palubky smrkové a modřínové, lišty, překližky, spárovky, OSB a durelis desky, dřevěné terasy (modřínové terasy a terasy z exotického dřeva), hoblovaná prkna, fasádní profily - rhombus. Dále nabízí plotovky, KVH a BSH hranoly, palubkové dveře.

Na trhu je Dřevocentrum CZ od roku 2000, ročně prodá přes 55 000 m3 materiálu. Od roku 2020 umožňuje zákazníkům také nákup přes e-shop.

 

 

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže „Nebuď dřevo, nakup za polovic!“ je společnost Dřevocentrum CZ, a.s., IČ 27904610, se sídlem Praha - Praha 2, Jaromírova 80/51, PSČ 12800.

2. Termín a místo konání soutěže

 Soutěž probíhá od 24.3.2022 (0:00:01 hod.) do 31.5.2022 (23:59:59 hod.) na webových stránkách www.drevocentrum-as.cz, www.eshop.drevocentrum-as.cz a www.facebook.com/drevocentrumcz.

3. Účastníci soutěže 

Zúčastnit soutěže se může každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která o sobě vyplní požadované osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo) a vysloví souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním svých osobních údajů.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit prostřednictvím libovolného počtu jím vyhotovených projektů, a to prostřednictvím kterékoliv webové stránky uvedené výše v bodu 2 těchto pravidel. 

Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, kteří používají nepravdivé nebo smyšlené údaje či jejich chování jinak vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.

 

 1. Princip a podmínky soutěže

 

Podmínkou účasti v soutěži je (i) zakoupení stavebního materiálu pro vybudování terasy, pergoly nebo přístřešku v prodejně pořadatele (seznam prodejen pořadatele zde), a současně (ii) vybudování terasy, pergoly či přístřešku ze zakoupeného materiálu svépomocí, a současně (iii) zaslání fotografie hotového díla (na email soutez@drevocentrum-as.cz nebo na www.facebook.com/drevocentrumcz - hlavní příspěvek k soutěži „Nebuď dřevo, nakup za polovic“) pořadateli spolu s jeho popisem, (iv) a současně doložení účtenky na zakoupení materiálu pro zhotovení terasy, pergoly či přístřešku v některé prodejně pořadatele v období od 24.3.2022 do 31.5.2022.

 

Vítěze nejlepšího projektu soutěže vybere odborná porota pořadatele podle vizuálních předností stavby. Hodnocena bude nápaditost, pečlivost provedení a způsob zasazení do okolní krajiny.

 

 1. Výhra v soutěži

 

Autor vítězného projektu (díla) získá zpět 50% částky, za kterou nakoupil v prodejně pořadatele materiál na výrobu vítězného projektu - terasy, pergoly nebo přístřešku, a to formou dárkového poukazu na další nákup.  

 

Maximální hodnota zboží, zakoupeného v prodejně pořadatele, vztahující se k vítěznému projektu, je 50.000,- Kč. Hodnota výherního kuponu tak může být maximálně 25.000,- Kč.

 

Tato soutěž má povahu hry, a tudíž výhra není právně vymahatelná.

 

Výhru nelze převádět na jinou osobu, nelze ji proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu.

 

 1. Vyhlášení výsledku a vítěze soutěže

 

Výherce soutěže bude vyhlášen dne 6.6.2022 prostřednictvím webových stránek pořadatele, uvedených v bodu 2 výše. Výherce bude telefonicky kontaktován a předání výhry proběhne za účasti zástupce pořadatele a fotografa. Výherce je povinen na žádost pořadatele prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji použitými při přihlášení do soutěže.

 

V případě, že si vítězný soutěžící nevyzvedne výhru ani do 30 dnů poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.

 

 1. Další ustanovení

 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli jednostranně změnit, zrušit či upravit její pravidla. O takové změně by pořadatel informoval na webových stránkách uvedených v bodu 2 výše (Termín a místo konání soutěže). Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výherního kuponu.

 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

Pořadatel při této soutěži zpracovává osobní údaje na základě souhlasu soutěžících a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, se kterými je každý účastník seznámen před odesláním odpovědi na soutěžní otázku. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách uvedených v bodu 2 výše.

 

V případě jakýchkoliv nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email soutez@drevocentrum-as.cz.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Vyplněním svých osobních údajů, zasláním fotografie hotového díla pořadateli spolu s jeho popisem a doložením účtenky na zakoupení materiálu pro zhotovení terasy, pergoly či přístřešku v některé prodejně pořadatele v období od 24.3.2022 do 31.5.2022, souhlasí soutěžící se zpracováním svých osobních údajů ze strany společnosti Dřevocentrum CZ, a.s., IČ 27904610, se sídlem Praha - Praha 2, Jaromírova 80/51, PSČ 12800, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění evidence, zpracování a vyhodnocení soutěže, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ukončení soutěže.

 

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s užitím svých osobních údajů ze strany Správce v rozsahu jméno a příjmení, připojených k jím zaslané fotografii soutěžního projektu, zveřejněných na webových stránkách pořadatele, uvedených v bodu 2 výše, pro účely propagace průběhu soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou k propagaci průběhu soutěže, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ukončení soutěže. Účastník soutěže, jako autor fotografie soutěžního projektu dále souhlasí s užitím fotografie projektu, jako autorského díla soutěžitele, ze strany pořadatele, a to způsobem zveřejnění takové fotografie na webových stránkách pořadatele, uvedených výše. Soutěžitel pořadateli uděluje licenci k užití autorského díla soutěžitele – pořízené fotografie projektu soutěžitele, a to v rozsahu neomezeného užití autorského díla. Licenci k užití autorského díla poskytuje soutěžitel pořadateli bezúplatně.

 

Pro případ, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí výherce s užitím svých osobních údajů ze strany Správce v rozsahu jméno, příjmení a podobizna (ve formě fotografie či obrazových a zvukových záznamů) pro účely zveřejnění výsledků soutěže a předávání výhry, a to prostřednictvím libovolného typu média (sdělovací prostředky, sociální sítě, webové stránky Správce) a po dobu nezbytně nutnou ke zveřejnění a propagaci výsledků soutěže, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ukončení soutěže. Tento souhlas uděluje výherce Správci i ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

 

Soutěžící bere na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu výše uvedeném může kdykoliv odvolat. V případě odvolání souhlasu po dobu trvání soutěže ztrácí soutěžící nárok na výhru v soutěži.

 

 1. Ostatní zásady zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, ve kterém mu byly poskytnuty ze strany soutěžících. Správce nevyužívá jiný zdroj osobních údajů než informace poskytnuté ze strany samotných soutěžících.

 

Osobní údaje v daném rozsahu vyžaduje Správce výlučně pro účely, ke kterým dal soutěžící souhlas, a dále k ochraně svých vlastních oprávněných zájmů spočívajících v možnosti prokázat řádný průběh soutěže, výběr výherce a splnění svého závazku ve formě předání výhry.

 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení stanoveného účelu, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ukončení soutěže.

 

Soutěžící má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na:

 1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas lze odvolat bezplatně elektronicky zasláním odvolání souhlasu na email soutez@drevocentrum-as.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním ale pochopitelně může soutěžící zaslat i písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla Správce;
 2. Přístup ke svým osobním údajům, opravu svých osobních údajů, výmaz svých osobních údajů a právo žádat omezení zpracování osobních údajů;
 3. Přenositelnost osobních údajů;
 4. Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů;
 5. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jakékoliv výše zmíněné právo může soutěžící u Správce uplatnit bezplatně elektronicky (a to na email soutez@drevocentrum-as.cz) nebo písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla Správce. Soutěžící je povinen vždy uvést (i) právo, které uplatňuje, (ii) důvody, o které své právo opírá a (iii) co požaduje.